تعرفه تبلیغات

 

 

بنر بالای صفحه (ابعاد 285 * 800 پیکسل)

یک ماهه: 6.000.000 ریال

دو ماهه: 10.000.000 ریال

سه ماهه: 14.000.000 ریال

 

بنر وسط صفحه (ابعاد 284 * 660 پیکسل)

یک ماهه: 3.000.000 ر یال

دو ماهه: 5.000.000 ریال

سه ماهه: 7.000.000 ریال

 

بنر پایین صفحه (ابعاد 163 * 199 پیکسل)

ماهیانه : 1.500.000 ریال

 

 

هر پیامک شامل 70 کاراکتر (حرف) می باشد.

* اشتراک طلایی ویژه: هر پیامک 800 ریال

* اشتراک طلایی: هر پیامک 900 ریال

* اشتراک نقره ای: هر پیامک 1000 ریال

* قیمت هر پیامک برای کسانی که عضو سایت نیستند 1200 ریال محاسبه می گردد.