تعرفه تبلیغات

 

 

بنر بالای صفحه (ابعاد 285 * 800 پیکسل)

یک ماهه: 8.000.000 ریال

دو ماهه: 14.000.000 ریال

سه ماهه: 20.000.000 ریال

 

بنر وسط صفحه (ابعاد 284 * 660 پیکسل)

یک ماهه: 5.000.000 ر یال

دو ماهه: 7.000.000 ریال

سه ماهه: 12.000.000 ریال

 

بنر پایین صفحه (ابعاد 163 * 199 پیکسل)

ماهیانه : 2.500.000 ریال

 

 

هر پیامک شامل 70 کاراکتر (حرف) می باشد.

* اشتراک طلایی ویژه: هر پیامک 1900 ریال

* اشتراک طلایی: هر پیامک 2000 ریال

* اشتراک نقره ای: هر پیامک 2100 ریال