نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی شهر آفتاب تهران 96 اولین دوره

  

برگزار کننده شرکت برساز رویداد پارس
محل برگزاری محل نمایشگاهی شهر افتاب تهران
تاریخ شروع 96/07/20
تاریخ پایان 96/07/23
تلفن 051-35099630-9
ایمیل info@ipapexpo.ir
سایت www.ipapexpo.ir