نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و تبلیغات و بسته بندی کرمانشاه 96

  

برگزار کننده  
محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
تاریخ شروع 96/11/05
تاریخ پایان 96/11/08
تلفن 083-38382303-10
ایمیل info@krfair.ir
سایت www.krfair.ir