نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته قائمشهر 96

  

برگزار کننده  
محل برگزاری نمایشگاه بین المللی قائمشهر
تاریخ شروع 96/07/18
تاریخ پایان 96/07/21
تلفن 021-22385624-22071240
ایمیل info@caspianexpo.ir
سایت www.caspianexpo.ir