نمایشگاه
نمایشگاه چاپ، بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی اراک 95 سومین دوره

  

برگزار کننده شرکت پارسیان مهر
محل برگزاری محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اراک
تاریخ شروع 96/08/17
تاریخ پایان 96/08/21
تلفن 33673882- 086
ایمیل info@parsianmehr.co
سایت www.parsianmehr.co