نمایشگاه
نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی،شیرینی،شکلات و صنایع وابسته در یزد

  

برگزار کننده شرکت دانیال پارس 
محل برگزاری یزد
تاریخ شروع 96/10/12
تاریخ پایان 96/10/15
تلفن 3- 36272020- 035
ایمیل danial.pars@yahoo.com
سایت www.danialpars.com