نمایشگاه
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی بازاریابی و تبلیغات مازندران

  

برگزار کننده شرکت نمایشگاهی مازندران
محل برگزاری مازندران - قائم شهر
تاریخ شروع 96/10/19
تاریخ پایان 96/10/22
تلفن 011-42088882-3
ایمیل  
سایت  

 

شرکت نمایشگاهی مازندران