قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1399/07/27

 

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 7200-8100

تحریر 70 گرمی 70*100(چنمینگ)

405000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 6700-7600 تحریر 80 گرمی 70*100(اندونزی) 505000
کاغذ کرافت تولیدداخل 11700-12700 مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 20900
تست لاینر(تولید داخل) 9300-9900 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 20900
فلوتینگ داخلی 9100-9700 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم(نوپا) 25600
آخال قهوه ای پرس شده کارتن 3600-3950 گلاسه 300 گرمی100*70هرکیلوگرم(نوپا) 25500
A4 دبل آ 80 گرمی 57000 ایندربرد120*70(نینگبو) 34000
A5 دبل آ 80 گرمی 28000 --- ---