قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/02

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2950-3500

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

410000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2800-3300 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 460000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 20000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4400 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 20000
فلوتینگ داخلی 4000-4700 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 23700
کاغذ کرافت تولیدداخل 5300-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 24200
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22200
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 43000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 33000