قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1397/12/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

372000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 407000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 188000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 188000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 21500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 21500
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000