فیلم نحوه ساخت انواع کارتن
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 10:28

در این فیلم، مشخصات انواع کارتن را مشاهده می کنید. انواع کارتن به 6 گروه تقسیم شده اند.

مشاهده فیلم

تعداد دفعات مشاهده 958
نظر بدهید 0 0