تاریخ ثبت نوع محصول طول عرض ارتفاع تعداد تلفن تماس وضعیت
1397/06/07 کارتن صادراتی گوجه با چاپ 30/000 عدد 021-44503542 موجود
1397/02/22 کارتن بدون چاپ 72 41 28 3000 عدد 051-33430528 موجود
1396/07/27 ورق سه لا 150 55 15000 09351291101 موجود
1396/06/14 ورق سه لا 138 130 500 55236110 موجود
1396/06/14 ورق پنج لا سفید 109 140 300 55236110 موجود

کاربر گرامی: شما هم می توانید ورق و کارتن های موجود در انبار خود (ته انباری) را بطور رایگان با ثبت در قسمت ثبت ورقهای آماده فروش، جهت فروش اعلام نمایید.