تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/07/22 1397/07/25

خرید 2000 کارتن 5 بسته ای 500 برگی کاغذ A4 گراماژ 80

034-32224482
1397/07/22 1397/07/22

خرید 400 بسته کاغذ A4

021-88472185 و 88472135-021
1397/07/22 1397/07/26

خرید 2200 بسته کاغذ A4 سان کپی 80 گرمی

017-32627253 و 32625770-017
1397/07/22 1397/07/25

خرید 300 بسته کاغذ A4

051-33400049
1397/07/21 1397/07/21

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس

041-33361416

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.