تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/12/02 1397/12/04

خرید 152 بند کاغذ تحریر 80 گرم 100*70

021-88255942
1397/12/02 1397/12/05

خرید 250 بسته کاغذ آ4 کپی مکس 

021-55149712
1397/12/02 1397/12/04

خرید 800 کیلوگرم مقوا پشت طوسی 250 گرمی 100*70

خرید 200 کیلوگرم کاغذ تحریر 80 گرم 58 میلی متر 

011-33324397
1397/12/02 1397/12/05

خرید 300 بسته کاغذ آ4 و آ5 

09188399848
1397/12/02 1397/12/04

خرید 1000 کارتن کاغذ آ4 گراماژ 80

021-86084650

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.