تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/02/04 1398/02/08

خرید 25 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80

086-32211501
1398/02/04 1398/02/19

خرید 300 بسته کاغذ آ4 

044-32720970
1398/02/03 1398/02/08

خرید 200 بسته کاغذ آ4 کپی مکس 

خرید 100 بسته کاغذ آ5 کپی مکس 

011-52221626
1398/02/03 1398/02/08

خرید 350 بسته کاغذ آ4 

021-22858720-2
1398/02/03 1398/02/07

خرید 4000 بسته کاغذ آ4 

خرید 1000 بسته کاغذ آ5 

خرید 100 بسته کاغذ آ3 

083-38367989 و 38367984-083

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.