تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/04/25 1398/04/27

خرید 30 بسته 500 برگی کاغذ آ5 گراماژ 80

خرید 70 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

086-33252345
1398/04/25 1398/04/29

خرید 1500 بسته 500 برگی کاغذ تحریر گراماژ 80

021-22914250
1398/04/25 1398/04/29

خرید 1500 بسته 500 برگی کاغذ آ4 کپی مکس گراماژ 80

051-38795031
1398/04/25 1398/04/30

خرید 1000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

خرید 200 بسته 500 برگی کاغذ آ5 گراماژ 80

021-88804379
1398/04/25 1398/04/26

خرید 100 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

021-63453203

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.