خود را برای موفقیت برنامه ریزی نمایید
چهار شنبه 23 دی ماه 1394

استاد بزرگ و مشهور موفقیت برایان تریسی در این مقاله نگاهی دارد به یک فن ساده اما قدرتمند که به کمک آن می توانید موفقیت را لمس کنید. عبارتی که بیانگر مأموریت شماست به زمان حال بیان می شود، همانطور که شما امروز فردی شده اید که در گذشته ترسیم می کردید. این ترسیم معمولاً مثبت است تا اینکه منفی باشد. و کاملاً شخصی است. حال به کمک همین ذهنیت که از خود ساخته اید می توانید خصوصیات مثبت خود را تقویت کنید تا با گذشت زمان تبدیل به فردی قدرتمند و موفق شوید. چرا که موفقیت هر کس زاییده خصوصیات منحصر به فرد اوست.

خود را درست برنامه ريزي كنيد.
ناخودآگاه شما فقط مي تواند مأموريت هاي شما را به صورت يك سري دستورات قبول كند به شرطي كه اين دستورات را در زمان حال، مثبت و قاطع بيان كنيد. اگر بخواهم يك جمله خوب براي يك فروشنده بگويم اين است: من يك فروشنده استثنايي هستم. جمله كامل و تمام عياري به نظر مي رسد. خوب حال اگر فرض كنيم شما واقعاً يك فروشنده يا مسئول فروش هستيد بعد از هر فروش تلفني بايد عملكرد خود را مرور كنيد و ببينيد مأموريت خود را چقدر مطابق جمله بالا انجام داده ايد. به عنوان يك فروشنده برتر بايد فروش خود را با استانداردهاي بالا مقايسه كنيد و فعاليت خود را به آن سمت سوق دهيد. شما دائماً در حال بهتر شدن هستيد. هر روز در هر راهي كه قدم بر مي داريد با چشم باز به سمت شخص ايده آلي كه در رويا از خود ساخته ايد نزديكتر مي شويد.
سرلوحه خود را تعيين كنيد
فرض كنيد يك سال بعد يكي از مشتريان شما با يك مشتري احتمالي شما قرار ملاقات دارد و مشتري احتمالي درباره شما مي پرسد خوب هدف شما اين خواهد بود كه در طول اين يكسال چنان عمل كنيد كه آن مشتري شما را با كلمات افسانه اي توصيف كند. سرلوحه شما يا «عبارت مأموريت » شما همان جمله اي است كه او درباره شما خواهد گفت. يا بهترين جمله اي است كه مي خواهيد او درباره شما بزند، سرلوحه شما در حرفه و زندگي خواهد شد.
خود را با خود مقايسه كنيد
خوب حال كه عبارت مأموريت يا سرلوحه خود را بيان كرديد. مي توانيد آن را بخوانيد، مرور كنيد و مرتباً آن را بهينه سازي كنيد. شما مي توانيد صفاتي را به آن اضافه كنيد و همينطور صفاتي را كه در اين عبارت وجود دارد به صورت شفاف تعريف كنيد. اين عبارت مي شود باور شما، فلسفه زندگي شما، مهمترين عقايد شما و راهنمايي براي رفتار شما در ارتباط با ديگران.
هر روز مي توانيد رفتار خود را بررسي و ارزيابي كنيد و آن را با استانداردهايي كه در اين عبارت مشخص كرده ايد مقايسه كنيد.
دوباره تكرار مي كنم:
هر روز مي توانيد رفتارهاي خود را با استانداردهايي كه در اين عبارت مشخص كرده ايد مقايسه كنيد.
شخصيت خود را شكل دهيد.
با گذشت زمان وقايع قابل توجهي روي مي دهد. همانطور كه شما عبارت مأموريت شخصي خود را مي خوانيد و مرور مي كنيد، به طور ناخودآگاه خود را در مي يابيد، كلمات جدول خود را تكميل مي كنيد و رفتار خود را تكميل مي كنيد به طوري كه روز به روز به فرد ايده آلي كه تعريف كرده ايد نزديكتر مي شويد. مردم تغييراتي كه در شما ايجاد شده است را متوجه مي شوند. به مرور متوجه مي شويد در خود شخصيتي را خلق كرده ايد كه قبلاً آن را در ديگران مي ديديد و تحسين مي كرديد. شما ريخته گر و شكل دهنده سرنوشت خود خواهيد شد.
تمرين عملي
در اين جا دو كار را ذكر مي كنم كه با انجام آنها مي تواند در عملي كردن اين تئوري به موفقيت بيشتري دست پيدا كنيد.
اول، فرض كنيد يكي از مشتريان قديمي مي خواهد درباره شما با يكي از مشتريان احتمالي شما صحبت كند، از او مي خواهيد درباره شما چه بگويد چگونه با مشتري خود رفتار مي كنيد تا مطمئن شويد اين حرفها را به مشتري آينده شما خواهد زد.
دوم، با خود جملات مثبت را تكرار كنيد. مغز خود را با پيام هاي مثبت تغذيه كنيد پيام هايي كه اهداف شما را توصيف مي كند. پيام هايي كه فرد ايده آلي كه مي خواهيد باشيد توصيف مي كند، را با خود تكرار كنيد.


تعداد دفعات مشاهده 1632