چگونه گفت‌وگوی سازنده داشته باشیم؟
شنبه 18 آذر ماه 1396


۱ - شنونده خوبی باشید:
تا وقتی کسی یاد نگیرد خوب بشنود نمی‌تواند خوب مسئله را حل کند.

۲ - خشم خود را کنترل کنید:
هر وقت عصبانی و ناراحت هستید درباره موضوعی با هم صحبت نکنید.

🔹زمانی با هم گفت‌وگو کنید که فضا آرام باشد و وقت مناسبی را برای گفت‌وگو با هم در نظر گرفته باشید؛ یعنی این‌که به محض به وجود آمدن مشکل، سعی نکنید هر طور شده درباره آن حرف بزنید بلکه زمانی مناسب را تعیین کنید تا با آرامش درباره آن صحبت و گفت‌وگو کنید.

۳ - از موضع قدرت با هم حرف نزنید:
از دستور دادن، باید و نباید کردن، توهین و تحقیر طرف گفت و گوی خود بپرهیزید.

۴ - درباره موضوع واحد حرف بزنید:
هر وقت تصمیم گرفتید گفت‌وگو کنید فقط درباره یک موضوع حرف بزنید و چند مسئله را مطرح نکنید.

۵ - به طرف مقابل خود اجازه بدهید تا از ناراحتی ها و مشکلاتش صحبت کنند. تخلیه روانی، فرد را برای طرح یا پذیرش مسائل متفاوت و سپس حل مشکلات، آماده تر می کند.

۶ - احساس شرم و گناه و خجالت را برای طرف مقابل به وجود نیاورید:

چنانچه با طرف مقابل خود، دچار مشکلی شده اید، هرگز نباید به گونه ای صحبت کنید که دیگری را دچار احساس خجالت، گناه یا شرمندگی کنید.

طعنه و کنایه را نیز باید از لحن و کلامتان حذف کنید.

۷ - دیگری هم حق دارد:
به طرف مقابل خود اجازه بدهید تا از ناراحتی ها و مشکلاتش صحبت کنند.

🔹تخلیه روانی، فرد را برای طرح یا پذیرش مسائل متفاوت و سپس حل مشکلات، آماده تر می کند.

۸ - عذرخواهی مشکل نیست:
در زمان حل اختلاف، چنانچه فرد متوجه اشتباه خود بشود، بهتر است فوری با یک جمله که حاکی از ندامت و عذرخواهی اوست مسئله را ختم به خیر کند.

🔹«عذرخواهی» نه تنها فرد را کوچک نمی‌کند، بلکه دیگران را متوجه انعطاف و دقت نظر او نیز می‌سازد.

🔹حال چنانچه لزومی‌به عذرخواهی هیچ کسی مشاهده نشد، توافق و به قول معروف، کنار آمدن با هم، مسیری تازه برای رفع سوء تفاهمات و برقراری ارتباطات جدید خواهد بود.

۹ - هربار، فقط یک موضوع را مطرح کنید:
برای هر مشکل، یک جلسه مشخص را اختصاص دهید.
چرا که در صورت صحبت و طرح همه ناراحتی ها و مشکلات در یک جلسه، نه تنها راه حلی حاصل نخواهد شد، بلکه به لحاظ یادآوری و تداعی یا درهم پیچیدگی ناراحتی ها، دامنه اختلافات وسعت‌ بیشتری خواهد گرفت.


تعداد دفعات مشاهده 1109