کاغذهای باطله اداری
دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1394

در انگلستان، حجم کاغذهای باطله مرغوب اداری، حدود یک میلیون تن در سال است. بیشتر این ضایعات را دفن می کنند و تنها بخش اندکی در صنعت بازیافت مصرف می شود. این نوع کاغذها را می توان به کاغذهای مرغوب، از قبیل کاغذ چاپ و تحریر تبدیل نمود. موانع اصلی، هزینه زیاد جمع آوری و قیمت بالا و نیز عدم استمرار عرضه این نوع کاغذ به کارخانه است. لازمه موفقیت در این بخش، آموزش کارمندان دولت و بخش خصوصی است. لازم است کارمندان بیاموزند که در همان محل کار، کاغذهای باطله را در مکان جداگانه ای جمع آوری کنند و نیز از اهمیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اقدام خود آگاه باشند. کارمندان غالبا نگران خطر آتش سوزی یا شلوغ شدن محیط کار خود هستند در حالیکه از ارزش واقعی این مواد آگاه نیستند. اما آهنگ آگاهی و تغییر بینش افراد درباره این موضوع سریع و رضایتبخش است.
جمع آوری کاغذهای باطله خانگی:
مقدار زباله های خانگی در انگلستان در حدود 20 میلیون تن در سال است، که بیش از 6 میلیون تن آن را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد. از این مقدار، حدود 4 میلیون تن کاغذهای قابل بازیافت است که لازم است پس از جمع آوری، دسته بندی و انتقال به کارخانه، به انواع کاغذ یا مقوا تبدیل شوند.
برای جدا کردن کاغذهای قابل بازیافت از سایر کاغذها دو روش وجود دارد:
جداسازی از ابتدا و تفکیک در کارخانه. جداسازی از ابتدا باید در منازل انجام شود. تفکیک کارخانه ای در چند کشور از جمله ایتالیا رواج دارد اما در مورد اقتصادی بودن این کار تردید وجود دارد. در نتیجه، در حال حاضر، جداسازی در منزل روش معمول تری است. این کار به دو روش انجام می شود:
1. ایجاد بانک کاغذ باطله
2. جمع آوری کاغذ باطله در کوچه ها
اجرای موفقیت آمیز هر دو روش وابسته به آموزش مردم و ایجاد انگیزه در آنهاست.
بانک کاغذ باطله
در سال 1986 یک شرکت بازیافت مدلهای بانک کاغذ را طراحی و رایج کرد و امروز در چند کشور اروپایی این روش جمع آوری کاغذهای باطله رایج شده است. دستور العملها روی مدلها شامل نکاتی درباره چگونگی جمع آوری کاغذهای مناسب و دور ریختن کاغذهای نامناسب و نکات آموزشی دیگر است.
بانکهای کاغذ، اهمیت روش جمع آوری کاغذ به وسیله گروهای داوطلب را کمتر می کند. این مدلها در همه جا و همه وقت در دسترس مردم است. هر سال، بطور متوسط 15 تن کاغذ باطله، شامل روزنامه و مجله، بوسیله هر بانک کاغذ جمع آوری می شود. بنابراین، برای یک کارخانه بازیافت و تولید کاغذ روزنامه سالانه 300000 تن الیاف مصرف می کند، 20000 بانک کاغذ مورد نیاز است.
جمع آوری کاغذهای باطله در کوچه ها
بدلیل نیاز فزاینده به انواع کاغذ باطله، روشهای دیگر جمع آوری این نوع کاغذها را نیز باید بکار بست. با توجه به شیوه متفاوت زندگی مردم، صرفاً افراد پرتحرک از بانک های کاغذ استفاده خواهند کرد. به همین دلیل، بعضی شرکتها به فکر ایجاد مکانهای مناسب در کوچه ها به منظور جمع آوری کاغذهای باطله افتاده اند. این روش امروزه در شهرهای بزرگ رایج است. تفکیک کاغذ از زباله و ریختن کاغذها در ظروف یا مخازن ویژه از وظایف ساکنان منازل است که خود هزینه هایی به دنبال دارد.
مطالعات نشان می دهد که هر خانوار در سال حدود 150 کیلوگرم کاغذ باطله، عمدتاً روزنامه و مجله، در ظروف جمع آوری کوچه ها می ریزند. در نتیجه، یک کارخانه کاغذ روزنامه (که ماده خام آن کاغذ باطله است) با ظرفیت 300000 تن در سال، نیازمند همکاری 2 میلیون خانواده در سال است تا بتواند مواد مورد نیاز خود را تأمین نماید.
جمع آوری کاغذ باطله بوسیله بنگاههای تجاری
اگرچه روشهای مختلفی برای جمع آوری کاغذ باطله وجود دارد، هنوز هم نقش بنگاههای جمع آوری و فروش کاغذهای باطله در تأمین نیازهای کارخانه های بازیافت، نقش اصلی است. بنگاههای تجاری دو نوع مشتری دارند. آنهایی که از این شرکتها خدمات دریافت می کنند (جمع آوری زباله ها و کاغذهای باطله) و کارخانه های بازیافت که خریدار کاغذ باطله هستند. روشهای جمع آوری کاغذهای باطله توسط این بنگاه ها متفاوت است. معمولاً مردم کاغذهای باطله را در مخازن ویژه در کوچه ها می ریزند. سپس عوامل بنگاهها، طبق جدول زمانی مشخص، به محل مراجعه و مخازن را تخلیه می کنند. بسته بندی کاغذها و قیمت گذاری آنها کار دشواری است. معمولاً این کار، بیش از 60% وقت بنگاهها و شرکتهای جمع آوری کاغذ را می گیرد.
انتقال کاغذ باطله توسط تجار
روی کاغذهای باطله، پس از جمع آوری، باید کار شود. معمولاً این کاغذها با دست دسته بندی می شوند که عملی بسیار وقت گیر است. کیفیت کاغذ باطله جمع آوری شده میزان کار لازم روی آن را مشخص می کند.
تفکیک و دسته بندی به روشهای زیر انجام می شود:
1. تفکیک انبوه که کم و بیش روی یک تسمه انجام و سپس کاغذ به عدل تبدیل می شود.
2. تفکیک روی زمین و سپس انتقال مواد بوسیله یک نقاله برای تبدیل کاغذ به عدل. در این روش، معمولاً کیفیت جداسازی مطلوب نیست و برای تهیه کاغذهای درجه دو مناسب است.
3. دسته بندی روی تسمه سریع السیر که روی آن کاغذ معمولاً به شش دسته تقسیم می شود. این روش برای دسته بندی کاغذهای باطله جمع آوری شده به وسیله بانک کاغذ و کاغذهای باطله اداری و بریده های چاپخانه مناسب است.
4. دسته بندی روی میز. این روش خیلی کند است و صرفاً برای دست چین کردن به منظور تهیه کاغذهای درجه یک و سفید از الیاف بازیافتی مناسب است.
دسته بندی کاغذهای باطله مستلزم مهارت است. آیا این کار سخت و کثیف را می توان با ماشین انجام داد؟ هنوز به این سوال پاسخی داده نشده است. شاید روباتها بتوانند این کار را انجام دهند. اما آیا هزینه ها قابل تحمل خواهند بود؟


تعداد دفعات مشاهده 5422