نمایشگاه
Sino Folding Carton

  

برگزار کننده ُSino Folding Carton
محل برگزاری دونگووان
تاریخ شروع 2015/09/16
تاریخ پایان 2015/09/18
تلفن 00862122317101
ایمیل Judie.liu@reedexpo.com.cn
سایت www.sino-foldingcarton.com