نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی میلان

  

برگزار کننده NOVITÀ IPACK-IMA 2015
محل برگزاری ایتالیا - میلان
تاریخ شروع 2015/05/19
تاریخ پایان 2015/05/23
تلفن  
ایمیل info@ipack-ima.it
سایت www.ipack-ima.it