نمایشگاه
پنجمین نمایشگاه صنعت چاپ،بسته بندی و تبلیغات

  

برگزار کننده شرکت بین المللی pyramids group و شرکت M&T Iraq
محل برگزاری اربیل - عراق
تاریخ شروع 94/09/25
تاریخ پایان 94/09/28
تلفن 021-81020
ایمیل Gharbani@ojangroup.com
سایت -----