نمایشگاه
نمایشگاه چاپ دیجیتال فسپا مونیخ / Fespa

  

برگزار کننده --
محل برگزاری مونیخ - آلمان
تاریخ شروع 14 می
تاریخ پایان 17 می
تلفن 00441737240788
ایمیل info@fespa.com
سایت www.fespa.com