نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی بروکسل /labelexpo

  

برگزار کننده نمایشگاه چاپ و بسته بندی بروکسل
محل برگزاری بروکسل - بلژیک
تاریخ شروع 3 دسامبر
تاریخ پایان 8 دسامبر
تلفن --
ایمیل --
سایت www.labelexpo-europe.com