نمایشگاه
نمایشگاه Empack Madrid 2019

  

برگزار کننده --
محل برگزاری اسپانیا - مادرید
تاریخ شروع 13 نوامبر 2019
تاریخ پایان 14 نوامبر 2019
تلفن 0034915413803
ایمیل salesiberia@easyfairs.com
سایت www.easyfairs.com/empack-madrid-2019