سنگ کریشنا
پنجشنبه 26 فروردین ماه 1395

سنگ "کریشنا" یا "ونیرال کال"-سنگ خدای آسمان- در شیبی ۴۵ درجه به مدت یک هزار و ۳۰۰ سال است که بر جاذبه زمین غلبه کرده و البته جا خوش کرده است.

سنگ "کریشنا" یا "ونیرال کال"-سنگ خدای آسمان- در شیبی 45 درجه به مدت یک هزار و 300 سال است که بر جاذبه زمین غلبه کرده و البته جا خوش کرده است.

 بومیان منطقه معتقدند که این سنگ 250 تنی واقع در "ماهابالی پورام"-جنوب هند- را خداوند آنجا قرار داده است و برخی می گویند بیگانگان و دانشمندان هم آن را یک شکل گیری طبیعی در زمین شناسی می دانند.

سالیان سال،تغییرات آب و هوایی می توانسته سنگ را جا به جا کند اما سنگ ذره ای هم تکان نخورده و امروزه گردشگران و حتی بومیان برای انداختن عکس یادگاری به این منطقه سفر می کنند.

در سال 1908 حاکم شهر با استفاده از 7 فیل سعی کرد که سنگ را تکان دهد اما موفق نشد.

 


تعداد دفعات مشاهده 1408