درخت آرزو در سویلا گلن انگلستان
دوشنبه 18 مرداد ماه 1395

درخت آرزو در سویلا گلن انگلستان! در قرن ۱۸ بر این باوربودند که اگر سکه ای در تنه این درخت قرار دهند رنج هایشان از بین خواهد رفت ولی اگر کسی آن سکه را خارج کند دچار بیماری خواهد شد.


تعداد دفعات مشاهده 1024