ساخت کلیسایی به شکل «کفش پاشنه بلند» در تایوان
پنجشنبه 28 مرداد ماه 1395

ساخت این بنا دو ماه به طول انجامید و قرار است در ابتدا برای برگزاری آیین های ازدواج و جذب گردشگر مورد بهره برداری قرار گیرد.

ایده ساخت این کلیسا از سرگذشت یکی از زنان محلی الهام گرفته شد که به علت بیماری مجبور به قطع دو پایش شد. گفته می شود، زن بیچاره سرانجام عروسی اش به هم خورد و باقی عمرش را در کلیسا زندگی کرد.


تعداد دفعات مشاهده 996