قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/12/06

 

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3350-3550

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

272000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3200-3400 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 380000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 11800
تست لاینر(تولید داخل) 4400-4600 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 11800
فلوتینگ داخلی 4200-4600 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13900
کاغذ کرافت تولیدداخل 5100-5600 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 12900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد300گرمی 15000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2100  A4 دبل آ 80 گرمی 37000
پوشال سفید کارتن  -------  A5 دبل آ 80 گرمی 22000