قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1399/07/01

 

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 6700-7200

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

390000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 6100-6700 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 470000
کاغذ کرافت تولیدداخل 9700-10600 مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 20200
تست لاینر(تولید داخل) 8200-8800 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 20200
فلوتینگ داخلی 8000-8600 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 25900
آخال قهوه ای پرس شده کارتن 2800-3200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 25700
A4 دبل آ 80 گرمی 57000 ایندربرد120*70 30000
A5 دبل آ 80 گرمی 28000 --- ---