قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1399/04/19

 

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 5500-5900

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

392000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 5200-5500 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 470000
کاغذ کرافت تولیدداخل 8000-8800 مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 18400
تست لاینر(تولید داخل) 7000-7300 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم(هانسول) 18400
فلوتینگ داخلی 6800-7100 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 21400
آخال قهوه ای پرس شده کارتن 2300-2600 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 20400
A4 دبل آ 80 گرمی 51000 ایندربرد120*70 27000
A5 دبل آ 80 گرمی 25000 --- ---