افتخارات و تقدیرنامه ها
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - بهمن 1388 هفدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - شهریور 1389 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابست- بهمن 1384 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع سلولزی، کاغذ و چاپ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - 1393 نمایشگاه Sino Corrugated 2015
اولین نمایشگاه تخصصی چوب، کاغذ و صنایع وابسته گواهی ثبت تقدیرنامه شرکت پارس آرا آمل از برگزاری تورنمایشگاهی چین بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - دی ماه 1392 بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - دی ماه 1392 سمینار بین المللی بسته بندی