آرشیو
تاریخ عنوان
1399/12/11 مناقصه 733 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز
1399/12/04 مناقصه 732 - خرید انواع کارتن و جعبه جهت تامین اقلام مورد نیاز
1399/12/04 مناقصه 731 - خرید انواع کارتن و جعبه جهت تامین نیاز سالانه
1399/11/29 مناقصه 730 - خرید انواع کارتن بسته بندی جهت تامین نیاز 4 ماهه
1399/11/28 مناقصه 729 - خرید انواع کارتن جهت تامین نیاز سالانه
1399/11/18 مناقصه 728 - خرید انواع کارتن 5 لایه و ورق سه لایه
1399/11/09 مناقصه 726 - خرید 12500 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه همراه با چاپ
1399/11/09 مناقصه 727 - خرید 540/000 عدد کارتن سه لایه C فلوت
1399/11/08 مناقصه 725 - خرید 25000 عدد کارتن بزرگ
1399/11/04 مناقصه 724 - تامین کارتن مصرفی جهت تامین نیاز سالانه
1399/10/27 مناقصه 723 - خرید 1500000 عدد جعبه مقوایی
1399/10/24 مناقصه 722 - خرید انواع کارتن چاپدار مورد نیاز
1399/10/22 مناقصه 721 - خرید انواع کارتن و صفحه مورد نیاز
1399/10/21 مناقصه 720 - خرید 1/185/000 عدد کارتن سه لایه
1399/10/20 مناقصه 719 - خرید انواع کارتن سینی

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 31