آرشیو
تاریخ عنوان
1394/07/14 مناقصه 300 - خرید 300000 عدد لایه میانی دایکاتی شده
1394/07/09 مناقصه 299 - خرید 11 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
1394/07/05 مناقصه 298 - خرید 4 تن لیبل opp متالایز و صدفی
1394/07/05 مناقصه 297 - خرید 852/500 عدد کارتن
1394/07/04 مناقصه 296-تمدید تاریخ مناقصه شماره 292
1394/06/29 مناقصه 295 - خرید سالانه 750000 عدد کارتن و جعبه
1394/06/25 مناقصه 293 - خرید 100000 عدد کارتن فشرده و لمینت شده
1394/06/24 مناقصه 294 - خرید کارتن جهت بسته بندی انواع قطعات
1394/06/22 مناقصه 292 - تامین کارتن های مصرفی خود از بین شرکتهای تولید کننده
1394/05/28 مناقصه 291 - خرید 2/872/000 عدد کارتن مورد نیاز خود در طول سال
1394/05/19 مناقصه 290_خرید انواع کارتن و جعبه
1394/05/17 مناقصه 289 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز
1394/05/05 مناقصه 288 - تامین کارتن مورد نیاز جهت بسته بندی قطعات تولیدی
1394/05/04 مناقصه 287 - خرید 300000 عدد لایه میانی کارتنی دایکاتی شده
1394/04/25 مناقصه 286 - خرید 400000 عدد کارتن سه لایه 2 رنگ

آخرین بعدی ... 31 32 33 34 35 قبلی اولین 
صفحه 33 از 35