آرشیو
تاریخ عنوان
1400/01/24 مناقصه 738 - خرید بالای 3/000/000 عدد کارتن جهت بسته بندی محصولات
1400/01/24 مناقصه 739- خرید انواع کارتن 5 لایه دایکاتی
1400/01/22 مناقصه 737 - خرید انواع کارتن و کفی بصورت دایکات و لمینت
1400/01/19 مناقصه 736 - خرید 230/000 عدد کارتن پنج لایه ده کیلویی
1400/01/18 مناقصه 735 - خرید انواع کفی سلولزی کارتن دایکات و لمینتی
1399/12/25 مناقصه 734 - خرید انواع کارتن و جعبه بصورت سالانه
1399/12/11 مناقصه 733 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز
1399/12/04 مناقصه 732 - خرید انواع کارتن و جعبه جهت تامین اقلام مورد نیاز
1399/12/04 مناقصه 731 - خرید انواع کارتن و جعبه جهت تامین نیاز سالانه
1399/11/29 مناقصه 730 - خرید انواع کارتن بسته بندی جهت تامین نیاز 4 ماهه
1399/11/28 مناقصه 729 - خرید انواع کارتن جهت تامین نیاز سالانه
1399/11/18 مناقصه 728 - خرید انواع کارتن 5 لایه و ورق سه لایه
1399/11/09 مناقصه 726 - خرید 12500 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه همراه با چاپ
1399/11/09 مناقصه 727 - خرید 540/000 عدد کارتن سه لایه C فلوت
1399/11/08 مناقصه 725 - خرید 25000 عدد کارتن بزرگ

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 4 از 35