آرشیو
تاریخ عنوان
1398/12/07 مناقصه 637 - خرید بالای 40/000 عدد انواع کارتن سه لایه و پنج لایه
1398/12/04 مناقصه 636 - خرید انواع سینی کارتنی
1398/11/28 مناقصه 635 - خرید انواع کارتن مقوایی ، سینی ، جعبه سفید E فلوت
1398/11/23 مناقصه 634 - خرید 233/000 عدد انواع کارتن بسته بندی ( درب و بدنه)
1398/11/21 مناقصه 633 - خرید انواع کارتن های بسته بندی چاپی
1398/11/01 مناقصه 632 - خرید 208/000 عدد انواع کارتن سه لایه و پنج لایه
1398/10/23 مناقصه 631 - خرید 4/500/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز خود
1398/10/22 مناقصه 630 - خرید 233/000 عدد کارتن بسته بندی ( درب و بدنه )
1398/10/16 مناقصه 629 - خرید 100/000 عدد کارتن و جعبه های قطعات خودرو
1398/09/30 مناقصه 628 - خرید 250/000 عدد کارتن با متعلقات
1398/09/27 مناقصه 627 - خرید 700/000 عدد جعبه مقوایی
1398/09/13 مناقصه 626 - خرید 30/000 عدد کارتن مخصوص بسته بندی سفیجات
1398/09/12 مناقصه 623 - خرید 18000 تن کاغذ و اوراق باطله
1398/09/12 مناقصه 624 - خرید انواع ورق کارتن مورد نیاز جهت بسته بندی
1398/09/12 مناقصه 625 - شناسائی پیمانکار جهت تامین کارتن

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 5 از 29