آرشیو
تاریخ عنوان
1398/02/18 مناقصه 577 - تامین انواع جعبه های لمینتی و مقوایی و کارتن قهوه ای
1398/02/17 مناقصه 576 - خرید انواع کارتن پنیر و کارتن دایکات
1398/02/14 مناقصه 575 - خرید انواع کارتن دایکات و لمینت و کفی سلولزی
1398/02/12 مناقصه 574 - خرید انواع کارتن جهت مصرف سالانه
1398/02/12 مناقصه 572 - خرید انواع کارتن جهت تامین نیاز سالانه
1398/02/12 مناقصه 573 - خرید 1/376/000 عدد انواع کارتن
1398/02/05 مناقصه 570 - خرید 200/000 عدد کارتن جهت بسته بندی
1398/02/05 مناقصه 571 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی نیاز یکساله
1398/02/04 مناقصه 568 - شناسائی تامین کنندگان کارتن
1398/02/04 مناقصه 569 - خرید انواع کارتن پنیر و دایکات
1398/01/31 منافصه 566 - خرید انواع جعبه مقوایی به منظور بسته بندی
1398/01/31 مناقصه 567 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی فرآورده های لبنی
1398/01/27 مناقصه 565 - خرید انواع کارتن و سینی سلولزی
1398/01/24 مناقصه 564 - خرید انواع کارتن و کفی سلولزی
1398/01/22 مناقصه 562 - خرید انواع کارتن

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 5 از 25