آرشیو
تاریخ عنوان
1398/09/07 مناقصه 621 - خرید 300/000 عدد کارتن جهت بسته بندی محصولات خود
1398/09/07 مناقصه 622 - شناسایی پیمانکار جهت خرید کارتن و جعبه
1398/09/04 مناقصه 620 - خرید انواع کارتن پنیر و ماست ، کفی سلولزی
1398/08/28 مناقصه 619 - خرید 35036 عدد انواع کارتن و منقسم
1398/08/18 مناقصه 617 - خرید انواع کارتن سه لایه و پنج لایه و دایکاتی
1398/08/18 مناقصه 618 - خرید انواع کارتن و کفی سلولزی
1398/08/02 مناقصه 616 - خرید انواع کارتن و مقوا
1398/08/01 مناقصه 615 - خرید انواع کارتن قهوه ای جهت بسته بندی قطعات تولیدی
1398/07/30 مناقصه 614 - خرید 5791 عدد کارتن 5 لایه
1398/07/24 مناقصه 613 - خرید 4/000/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز
1398/07/16 مناقصه 611 - خرید 400 تن زیر شانه
1398/07/16 مناقصه 612 - خرید کارتن - سینی مقوایی و جعبه سفید
1398/07/14 مناقصه 609 - خرید 20/000 عدد کارتن 5 لایه
1398/07/14 مناقصه 610 - خرید انواع کارتن های مورد نیاز خود برای مدت یکسال
1398/07/07 مناقصه 608 - خرید انواع کارتن در اندازه های مختلف

آخرین بعدی ... 6 7 8 9 10  ... قبلی اولین 
صفحه 6 از 29