آرشیو
تاریخ عنوان
1399/09/08 مناقصه 708 - خرید 100000 عدد انواع کارتن پنج لایه
1399/09/08 مناقصه 709 - خرید انواع کارتن مخصوص صنایع لبنی
1399/08/27 مناقصه 707 - خرید انواع کارتن 5 لایه و 3 لایه همراه با چاپ
1399/08/20 مناقصه 706 - خرید انواع کارتن جهت تامین نیاز سالانه
1399/08/18 مناقصه 705 - خرید انواع کارتن های مورد نیاز جهت نیاز سالانه
1399/08/14 مناقصه 704 - خرید 3/790/000 عدد کارتن و سینی کارتنی
1399/08/11 مناقصه 703 - خرید انواع کارتن مورد نیاز خود در طول سال
1399/08/07 مناقصه 702 - خرید انواع جعبه و کارتن
1399/08/07 مناقصه 701 - خرید 6000000 عدد انواع کارتن سه لایه و پنج لایه
1399/07/20 مناقصه 700 - خرید انواع کارتن و ورق و سینی دایکاتی
1399/07/16 مناقصه 699 - خرید انواع کارتن های مورد نیاز برای مدت یکسال
1399/07/07 مناقصه 697 - خرید انواع کارتن صادراتی و کفی سلولزی
1399/07/07 مناقصه 698 - خرید 210/000 عدد انواع کارتن بزرگ و کوچک
1399/06/31 مناقصه 696 - خرید 15000 عدد انواع کارتن بسته بندی لمینتی
1399/06/31 مناقصه 695 - خرید 648000 عدد لایه میانی کارتنی

آخرین بعدی ... 6 7 8 9 10  ... قبلی اولین 
صفحه 6 از 35