آرشیو
تاریخ عنوان
1400/04/28 مزایده 1773 - فروش 27 تن ضایعات کارتن ، مقوا ، بویین مقوایی
1400/04/28 مزایده 1772 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ امحایی
1400/04/26 مزایده 1771 - فروش 40 تن ضایعات کارتن بصورت پرس شده
1400/04/26 مزایده 1770 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1400/04/23 مزایده 1767 - فروش 90 تن ضایعات کارتن و کاغذ بصورت سه ماهه
1400/04/23 مزایده 1768 - فروش 10 تن ضایعات کارتن
1400/04/23 مزایده 1769 - فروش 10 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1400/04/21 مزایده 1764 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ باطله
1400/04/21 مزایده 1765 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1400/04/21 مزایده 1766 - فروش 16 تن ضایعات جعبه مقوایی و کارتن
1400/04/19 مزایده 1761 - خرید 25 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1400/04/19 مزایده 1762 - فروش 40 تن ضایعات بویین کاغذی
1400/04/19 مزایده 1763 - فروش 264 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت شش ماهه
1400/04/15 مزایده 1760 - فروش 80 تن ضایعات کارتن بصورت دوره ای
1400/04/14 مزایده 1759 - فروش ضایعات کارتن و جعبه بصورت شش ماهه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 70