آرشیو
تاریخ عنوان
1396/02/03 مزایده 1050 - فروش 200 تن ضایعات کارتن
1396/02/03 مزایده 1051 - فروش 300 تن ضایعات کارتن
1396/02/03 مزایده 1052 - فروش 255 تن ضایعات پوشال و کارتن
1396/01/29 مزایده 1048 - فروش پوشال ضایعاتی حاصله از تولیدات خود
1396/01/27 مزایده 1047 - فروش ضایعات کارتن در طول یکسال
1396/01/27 مزایده 1046 - فروش روزانه 8 تن کاغذ باطله بصورت قرارداد یکساله
1396/01/23 مزایده 1045 - فروش 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای 80 گرمی
1396/01/21 مزایده 1044 - فروش بالای 100 تن ضایعات کارتن سالم و مقوا
1396/01/20 مزایده 1043 - فروش پوشال و ضایعات مربوط به کاغذ و مقوا
1396/01/19 مزایده 1042 - فروش 16 تن ضایعات کارتن
1396/01/19 مزایده 1041 - فروش 15 تن جعبه مقوایی غیرقابل مصرف خود
1396/01/19 مزایده 1040 - فروش ضایعات کاغذ و مقوای سال 96
1396/01/19 مزایده 1039 - فروش 150 تن ضایعات کارتن و شانه تخم مرغ
1396/01/17 مزایده 1038 - فروش ضایعات سررول وته رول ، پوشال و ضایعات کاغذ و مقوا برای مدت یکسال
1395/12/24 مزایده 1037 - فروش 100 تن انواع ضایعات حاصله از موارد چاپی

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 37 از 58