آرشیو
تاریخ عنوان
1395/12/19 مزایده 1036 - فروش 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای 80 گرمی
1395/12/18 مزایده 1035 - فروش اقلام ضایعاتی شامل سر رول ، ته رول و....
1395/12/10 مزایده 1033 - فروش 2500 تن ضایعات کارتن
1395/12/07 مزایده 1032 - فروش 147 تن انواع ضایعات کارتن و کاغذ پرس شده
1395/12/05 مزایده 1031 - فروش 70 تن انواع ضایعات بویین کاغذی
1395/12/04 مزایده 1030 - فروش 38 تن ضایعات کاغذ و 700/000 متر کناره و باطله پشت چسبدار
1395/12/02 مزایده 1029 - فروش 10 تن ضایعات کارتن بصورت چهارماهه
1395/11/26 مزایده 1028 - فروش 20 تن ضایعات مقوا
1395/11/25 مزایده 1027 - فروش 110 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی
1395/11/23 مزایده 1026 - فروش بالای 10 تن انواع ضایعات کارتن
1395/11/18 مزایده 1025 - فروش 1000 تن اوراق امحایی بطور سالانه
1395/11/17 مزایده 1023 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1395/11/17 مزایده 1024 - فروش 40 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1395/11/16 مزایده 1021 - فروش 36 تن ضایعات کارتن و کاغذ باطله
1395/11/16 مزایده 1022 - فروش 10 تن ضایعات کارتن

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 38 از 58