آرشیو
تاریخ عنوان
1395/07/03 مزایده 973 - فروش 10 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1395/06/29 مزایده 971 - فروش 2500 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1395/06/29 مزایده 972 - فروش 30 تا 40 تن ضایعات کاغذ باطله
1395/06/27 مزایده 969 - فروش ضایعات کارتن شش ماهه اول سال 95
1395/06/27 مزایده 970 - فروش 21 تن ضایعات حاصله از موارد چاپی
1395/06/25 مزایده 968 - فروش 720 تن ضایعات کارتن خمیری پرس شده
1395/06/24 مزایده 967 - فروش 45 تن ضایعات کارتن
1395/06/23 مزایده 966 - فروش انواع ضایعات شامل پوشال کاغذ،لفاف کاغذ رول، فرم باطله
1395/06/23 مزایده 965 - فروش ضایعات کاغذ خمیری و پوشال
1395/06/23 مزایده 964 - فروش 250 تن ضایعات پوشال کاغذ
1395/06/17 مزایده 963 - فروش 1100 تن انواع ضایعات کارتن سالم و خمیری
1395/06/15 مزایده 961 - فروش 190 تن ضایعات خرده کاغذ و پوشال حاصله از کارهای چاپی
1395/06/15 مزایده 962 - فروش 40 تن ضایعات بویین کاغذی 7/5 سانتی
1395/06/09 مزایده 960 - فروش 50 تن ضایعات کارتن
1395/06/03 مزایده 959 - فروش 1000 تن ضایعات کارتن،گونی،پلاستیک

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 39 از 55