آرشیو
تاریخ عنوان
1399/10/30 مزایده 1668 - فروش 120 تن ضایعات کارتن و آخال
1399/10/29 مزایده 1666 - فروش 60 تن ضایعات حاصله از تولید کتاب و مجله بصورت سه ماهه
1399/10/27 مزایده 1665 - فروش 15 تن ضایعات کاغذ و مقوا
1399/10/27 مزایده 1663 - فروش 200 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1399/10/27 مزایده 1664 - فروش 25 تن ضایعات کارتن بصورت فله
1399/10/25 مزایده 1662 - فروش 18 تن ضایعات کاغذ و روزنامه باطله و پوشال خمیری
1399/10/24 مزایده 1661 - فروش 92 تن ضایعات دوک مقوایی و کارتن خمیری
1399/10/24 مزایده 1660 - فروش 25 تن ضایعات کارتن و مقوا بصورت 6 ماهه
1399/10/24 مزایده 1659 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ باطله
1399/10/22 مزایده 1658 - فروش 50 تن ضایعات کارتن بصورت یکساله
1399/10/22 مزایده 1656 - فروش 50 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1399/10/22 مزایده 1657 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ باطله
1399/10/21 مزایده 1655 - فروش 10 تن ضایعات کارتن
1399/10/20 مزایده 1654 - فروش 15 تن ضایعات کاغذ و کارتن
1399/10/17 مزایده 1653 - فروش 100 تن ضایعات کارتن پرس شده بصورت سه ماهه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 4 از 66