آرشیو
تاریخ عنوان
1395/09/16 مزایده 1005 - فروش 21 تن و 300 کیلوگرم
1395/09/09 مزایده 1004 - فروش 34 تن انواع ضایعات کارتن
1395/09/07 مزایده 1003 - فروش 28 تن ضایعات کارتن
1395/09/06 مزایده 1002 - فروش 60 تن ضایعات کاغذ باطله و کاغذ A4
1395/09/06 مزایده 1001 - فروش انواع روزنامه باطله، سررول ، ته رول ، پوشال
1395/09/02 مزایده 997 - فروش 98 بسته کاغذ A4 و 30 بسته کاغذ A5 تحریر
1395/09/02 مزایده 998 - فروش 30 تن انواع ضایعات کارتن خمیری و 2000 عدد بشکه مقوایی
1395/09/02 مزایده 999 - فروش 28 تن انواع ضایعات کارتن
1395/09/02 مزایده 1000 - فروش کارتن خالی به مدت یکسال
1395/08/26 مزایده 996 - فروش 20 تن و 400 کیلوگرم ضایعات کارتن بصورت سالانه
1395/08/25 مزایده 995 - فروش 20 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1395/08/18 مزایده 993 - فروش 200 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1395/08/18 مزایده 994 - فروش 20 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت فله ای
1395/08/11 مزایده 992 - فروش 4 تن و 283 کیلوگرم ضایعات کارتن
1395/08/09 مزایده 991 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن در طول شش ماه

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 40 از 58