آرشیو
تاریخ عنوان
1395/08/09 مزایده 991 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن در طول شش ماه
1395/08/04 مزایده 989 - فروش 2000 تن ضایعات کارتن
1395/08/04 مزایده 990 - فروش 630 تن ضایعات کارتن پرس شده
1395/08/04 مزایده 987 - فروش بالای 100 تن ضایعات کارتن
1395/08/04 مزایده 988 - فروش 300 تن آخال سفید بسته بندی شده بصورت پرس
1395/08/02 مزایده 985 - فروش 24 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1395/08/02 مزایده 986 - فروش 110 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی
1395/07/29 مزایده 984 - فروش 120 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری در طول شش ماه
1395/07/27 مزایده 983 - فروش 25 تن ضایعات کارتن
1395/07/25 مزایده 982 - فروش 250 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1395/07/25 مزایده 981 - فروش 65 تن ضایعات کارتن خمیری
1395/07/18 مزایده 980 - فروش 45 تن ضایعات کاغذ باطله و کاغذ رنگی
1395/07/14 مزایده 978 - فروش بالای 15 تن ضایعات جعبه پرسی و پوشال
1395/07/14 مزایده 979 - فروش 100 تن ضایعات پوشال پرس شده
1395/07/14 مزایده 977 - فروش ضایعات کارتن و لوله مقوایی بصورت 4 ماهه

آخرین بعدی ... 41 42 43 44 45  ... قبلی اولین 
صفحه 42 از 59