آرشیو
تاریخ عنوان
1395/07/14 مزایده 979 - فروش 100 تن ضایعات پوشال پرس شده
1395/07/14 مزایده 977 - فروش ضایعات کارتن و لوله مقوایی بصورت 4 ماهه
1395/07/12 مزایده 976 - فروش 35 تن ضایعات کارتن 4 ماهه
1395/07/08 مزایده 975 - فروش 135 تن ضایعات کارتن و بوبین و شانه تخم مرغ
1395/07/04 مزایده 974 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ و کارتن
1395/07/03 مزایده 973 - فروش 10 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1395/06/29 مزایده 971 - فروش 2500 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1395/06/29 مزایده 972 - فروش 30 تا 40 تن ضایعات کاغذ باطله
1395/06/27 مزایده 969 - فروش ضایعات کارتن شش ماهه اول سال 95
1395/06/27 مزایده 970 - فروش 21 تن ضایعات حاصله از موارد چاپی
1395/06/25 مزایده 968 - فروش 720 تن ضایعات کارتن خمیری پرس شده
1395/06/24 مزایده 967 - فروش 45 تن ضایعات کارتن
1395/06/23 مزایده 966 - فروش انواع ضایعات شامل پوشال کاغذ،لفاف کاغذ رول، فرم باطله
1395/06/23 مزایده 965 - فروش ضایعات کاغذ خمیری و پوشال
1395/06/23 مزایده 964 - فروش 250 تن ضایعات پوشال کاغذ

آخرین بعدی ... 41 42 43 44 45  ... قبلی اولین 
صفحه 43 از 60