آرشیو
تاریخ عنوان
1395/03/09 مزایده 932 - فروش 57 تن ضایعات کاغذ و کارتن
1395/03/01 مزایده 929 - فروش انواع کارتن خمیری و بشکه مقوایی در طول شش ماه
1395/03/01 مزایده 930 - فروش اوراق امحایی و تخمیر آن
1395/02/26 مزایده 928 - فروش 500 تن ضایعات کارتن پرس شده
1395/02/25 مزایده 925 - فروش 11/500 کیلوگرم ضایعات کارتن و منقسم
1395/02/25 مزایده 926 - فروش 100 تن ضایعات پوشال کاغذ در طول 4 ماه
1395/02/25 مزایده 927 - فروش 150 تن ضایعات کارتن پرس شده
1395/02/21 مزایده 923 - فروش بالاتر از 30 تن اسناد امحاء بانکی
1395/02/21 مزایده 924 - فروش 30 تن ضایعات کارتن و کیسه های کاغذی
1395/02/14 مزایده 922 - فروش 70 تن ضایعات کارتن و مقوا
1395/02/13 مزایده 920 - فروش سالانه 360 تن ضایعات کارتن
1395/02/13 مزایده 921 - فروش 200 تن ضایعات کاغذ باطله و کارتن
1395/02/12 مزایده 918 - فروش 190 تن ضایعات خرده کاغذ و پوشال
1395/02/12 مزایده 919 - فروش 100 تن ضایعات بویین کاغذی
1395/02/08 مزایده 917 - فروش 190 تن خرده کاغذ و پوشال حاصله از کارهای چاپی

آخرین بعدی ... 46 47 48 49 50  ... قبلی اولین 
صفحه 46 از 59