آرشیو
تاریخ عنوان
1394/07/25 مزایده 835 - فروش بالای 20 تن ضایعات کارتن
1394/07/22 مزایده 834 - فروش 15000 عدد انواع ضایعات لوله مقوایی
1394/07/19 مزایده 830 - فروش 2 الی 6 تن ضایعات کاغذ به مدت سه سال
1394/07/19 مزایده 831 - فروش6تن پوشال کاغذسفید12تن پوشال رنگی،81تن کاغذخمیری
1394/07/19 مزایده 832 - فروش 150 تن ضایعات کارتن
1394/07/19 مزایده 833 - فروش 30 تن ضایعات کارتن در طول 4 ماهه
1394/07/18 مزایده 828 - فروش 60 تن امحاء اسناد بانکی
1394/07/18 مزایده 829 - فروش 2000 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1394/07/14 مزایده 827 - فروش انواع ضایعات کاغذهای باطله و منسوخه خود
1394/07/12 مزایده 825 - فروش 30 تن کاغذ باطله
1394/07/12 مزایده 826 - فروش 240 ضایعات کارتن
1394/07/09 مزایده 824 - فروش 900 تن فرم باطله روزنامه و مجله و ضایعات کاغذ
1394/07/08 مزایده 823 - فروش انواع ضایعات کارتن و بشکه مقوایی کارتن اشاورز یکساله
1394/07/08 مزایده 822 - فروش 20 تن ضایعات کارتن شش ماهه
1394/07/08 مزایده 821 - واگذاری طرح جمع آوری کاغذهای باطله در سطح مدارس

آخرین بعدی ... 46 47 48 49 50  ... قبلی اولین 
صفحه 48 از 55