آرشیو
تاریخ عنوان
1400/02/05 مزایده 1715 - فروش 70 تن ضایعات کارتن سالم
1400/01/28 مزایده 1713 - فروش ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت شش ماهه
1400/01/28 مزایده 1714 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ روزنامه،پوشال،کارتن بصورت شش ماهه
1400/01/25 مزایده 1711 - فروش 45 تن ضایعات کارتن و کاغذ باطله بصورت سه ماهه
1400/01/25 مزایده 1712 - فروش ضایعات کارتن و کارتن خمیری بصورت شش ماهه
1400/01/24 مزایده 1710 - فروش ضایعات کارتن سالم و خمیری
1400/01/23 مزایده 1709 - فروش ضایعات سر رول و ته رول، پوشال ،و ضایعات کاغذ و مقوا
1400/01/22 مزایده 1707 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن و مقوا بصورت شش ماهه
1400/01/22 مزایده 1708 - فروش 10 تن ضایعات کارتن و مقوا
1400/01/21 مزایده 1705 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت فله
1400/01/21 مزایده 1706 - فروش کاغذ باطله و اسناد امحایی
1400/01/19 مزایده 1704 - فروش کاغذ باطله و اسناد امحایی
1400/01/18 مزایده 1703 - فروش 80 تن ضایعات کاغذ باطله و اسناد بانکی
1400/01/18 مزایده 1702 - فروش 120 تن ضایعات انواع کاغذ،مقوا،زومکن
1400/01/16 مزایده 1701 - فروش 70 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 5 از 70