آرشیو
تاریخ عنوان
1399/10/17 مزایده 1652 - فروش 150 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1399/10/13 مزایده 1650 - فروش 15 تن ضایعات کاغذ رشته شده سفید و رنگی
1399/10/10 مزایده 1648 - فروش ضایعات خرده کارتن و انواع جعبه
1399/10/10 مزایده 1649 - فروش 20 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1399/09/29 مزایده 1647 - فروش 40 تن ضایعات کاغذ باطله و کاغذ A4
1399/09/19 مزایده 1646 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1399/09/18 مزایده 1645 - فروش 20 تن ضایعات سررول و ته رول و روزنامه باطله
1399/09/18 مزایده 1644 - فروش 14 تن ضایعات کارتنی
1399/09/15 مزایده 1643 - فروش ضایعات کارتن بصورت یکجا
1399/09/15 مزایده 1642 - فروش 12 تن ضایعات بویین کاغذی
1399/09/08 مزایده 1640 - فروش 100 تن ضایعات کارتن و شانه تخم مرغ
1399/09/08 مزایده 1641 - فروش 210 تن ضایعات کارتن
1399/09/04 مزایده 1639 - فروش 200 تن ضایعات اسناد و کاغذ امحایی
1399/09/03 مزایده 1635 - فروش 100 تن ضایعات کارتن و دوک مقوای
1399/09/03 مزایده 1636 - فروش تعدادی رول کاغذ ضایعاتی مازاد

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 5 از 66