آرشیو
تاریخ عنوان
1394/03/19 مزایده 741 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ و زونکن
1394/03/19 مزایده 740 - فروش ماهانه 30 تن ضایعات کارتن (قرارداد بصورت 4 ماهه)
1394/03/19 مزایده 739 - فروش 3000 عدد بشکه مقوایی
1394/03/19 مزایده 738 - فروش ماهانه35تن ضایعات کارتن،4تن ضایعات کاغذ باطله(مدت قرارداد3ماهه)
1394/03/09 مزایده 737 - فروش ضایعات کاغذ باطله سررول،ته رول کوچک ....
1394/03/07 مزایده 736 - فروش ضایعات کارتن و لوله مقوایی
1394/03/03 مزایده 735 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ و کارتن و فرم برگشتی
1394/03/03 مزایده 734 - فروش 700 تن ضایعات کارتن خمیری پرس شده و کارتن سالم
1394/03/03 مزایده 732 - فروش 1/5 تن ضایعات بویین کاغذی
1394/03/03 مزایده 731 - فروش انواع ضایعات کارتن
1394/02/28 مزایده 733 - فروش 72 تن ضایعات انواع کارتن در طول شش ماه
1394/02/24 مزایده 729 - فروش 2525 تن ضایعات کارتن و کاغذ رشته شده
1394/02/24 مزایده 730 - فروش ضایعات سررول،ته رول کوچک،ته رول بزرگ و ....
1394/02/21 مزایده 726 - فروش 150 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت درهم
1394/02/21 مزایده 727 - فروش روزانه 200 کیلوگرم ضایعات کارتن

آخرین بعدی ... 61 62 63 64 65  ... قبلی اولین 
صفحه 65 از 66