فیلم تأثیر گرمای محیطی بر رول های دستگاه کروگیت
شنبه 11 شهریور 1396 ساعت 15:15

رول های کروگیت، در اثر تغییر دما و گرمای محیطی پس از مدتی تغییر شکل داده و قوس دار می شوند.


فیلم ذیل نحوه عملکرد این رول ها و شرایط محیطی تأثیرگذار در شکل و نحوه عملکرد آنها را نشان می دهد.

مشاهده فیلم
 

تعداد دفعات مشاهده 804
نظر بدهید 0 0