مزایده 1472 - فروش 13 تن ضایعات کاغذ و کارتن
دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 10:02

 فروش 13 تن ضایعات کاغذ و کارتن

تاریخ انتشار : 98/11/14

مهلت بازدید : 98/11/20

استان برگزاری : تهران

تعداد دفعات مشاهده 49
نظر بدهید 0 0