نمودار تغییرات قیمت کاغذ لاینر در سال 97
شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 08:59

طی ماههای گذشته قیمت کاغذ با افزایش چشمگیری همراه بود.
در نمودار ذیل، نوسانات قیمت کاغذ لاینر در سال 97(افزايش حدود چهاربرابري و مجددا كاهش قيمت به حدود نصف)مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به میانگین افزایش و کاهش قیمت کاغذ لاینر در سال 97 ،آیا امسال هم شاهد چنین تغییراتی خواهیم بود!!!

تعداد دفعات مشاهده 143
نظر بدهید 6 0