تاریخ ثبت نوع محصول طول عرض ارتفاع تعداد تلفن تماس وضعیت
1398/09/30 کارتن ۳ لایه ۲۴.۵ ۱۸.۵ ۱۹ ۲۸۰۰ ۰۲۵۳۳۳۴۳۵۴۸ موجود
1398/09/30 کارتن ۳ لایه ۲۳.۵ ۲۱ ۱۸ ۶۰۰ ۰۲۵۳۳۳۴۳۵۴۸ موجود
1398/09/30 کارتن ۳ لایه ۲۳.۵ ۲۱ ۱۸ ۶۰۰ ۰۲۵۳۳۳۴۳۵۴۸ موجود
1398/03/27 کارتن ۵ لا ۹۰ ۵۰ ۵۴ ۱۵۰۰۰ 09193422809 موجود
1397/12/18 ورق 150 54 4315 شیت 031-32121340-5 موجود

کاربر گرامی: شما هم می توانید ورق و کارتن های موجود در انبار خود (ته انباری) را بطور رایگان با ثبت در قسمت ثبت ورقهای آماده فروش، جهت فروش اعلام نمایید.