تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1399/08/15 1399/08/17

خرید 1000 عدد کارتن سه لایه به ابعاد 13/5*27*51

021-66940576
1399/08/12 1399/08/17

خرید 500 عدد کارتن با ابعاد 30*30*15

خرید 500 عدد کارتن با ابعاد 50*40*25

خرید 5000 عدد کارتن با ابعاد 65*45*30

خرید 100 عد کارتن مقوایی با ابعاد 20*150*20

خرید 100 عدد کارتن با ابعاد 80*35*60

021-88928220 الی 9
1399/06/27 1399/06/31

خرید 34000 عدد کارتن سه لایه درب و بدنه 

021-33349080
1399/06/13 1399/06/17

خرید 1000 عدد کارتن بایگانی 

061-32232128و09161111012
1399/04/16 1399/04/30

خرید 3000 عدد کارتن 5 لایه ابعاد 38*54*31 بدون چاپ 

026-36182335

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.