تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1399/01/16 1399/01/17

خرید 9000 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80 کپی مکس

017-32540063-5
1399/01/16 1399/01/18

خرید 3000 بسته 500 برگی کاغذ ا4 گراماژ 80 

045-33230289
1399/01/16 1399/01/17

خرید 220 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

031-32283011
1399/01/16 1399/01/17

خرید 35 کارتن کاغذ آ4 گراماژ 80

071-32335953
1399/01/16 1399/01/17

خرید 400 بسته کاغذ آ4 گرماژ 80

021-81740000

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.