عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: پرس آخال 900 کیلویی
مدل دستگاه: افقی و سبد گردان
تاریخ ثبت: 1400/01/17
وضعیت: موجود
سازنده: مدرن ماشین
نام فروشنده: شبانیان
تلفن تماس: 5-03132121340
نام دستگاه: دیگ بخار
مدل دستگاه: هفت تنی
تاریخ ثبت: 1399/12/23
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی اراک
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: چاپ فلکسو
مدل دستگاه: 4رنگ اینلاین
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی احمدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: دایکات
مدل دستگاه: روتاری
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: چینی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: خریدار دستگاه دایکات
مدل دستگاه: 80*120 یا 100*140
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: فروخته شده
سازنده: حرفه و فن
نام فروشنده: قدبیگی
تلفن تماس: 02156529541
نام دستگاه: خط کش برش
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی احمدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: کمپرسور باد
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: هوا صنعت مفیدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: لمینت
مدل دستگاه: دستی
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: چینی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: لمینت
مدل دستگاه: دستی
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: تسمه کش
مدل دستگاه: درئازه ای
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ترانس پک
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: تسمه کش
مدل دستگاه: نیمه اتوماتیک
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ترانس پک
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: منگنه
مدل دستگاه: ایستاده پدالی
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: چینی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: چاک زن
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: گودرزی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158
نام دستگاه: خط و برش
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: فروخته شده
سازنده: پنساره
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825
نام دستگاه: لب چسب
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: فروخته شده
سازنده: شهید باقری
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825
نام دستگاه: لمینت 3/4نیمه اتومات
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: فروخته شده
سازنده: پنساره
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825
نام دستگاه: دایکات روتاری
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: فروخته شده
سازنده:
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825
نام دستگاه: چاك وبرش
مدل دستگاه: كاركرده
تاریخ ثبت: 1398/09/10
وضعیت: فروخته شده
سازنده: ايراني
نام فروشنده: طالب زاده
تلفن تماس: 02632745518
نام دستگاه: دایکات فکی
مدل دستگاه: 98
تاریخ ثبت: 1398/02/13
وضعیت: فروخته شده
سازنده: حرفه و فن
نام فروشنده: تات داودی
تلفن تماس: 09219959485
نام دستگاه: دایکات روتاری
مدل دستگاه: سری آرورا Aurora RD-16
تاریخ ثبت: 1397/12/08
وضعیت: فروخته شده
سازنده: دانیان (پنساره)
نام فروشنده: کشاورز
تلفن تماس: 02644326848

آخرین بعدی 1 2 3 4 5 قبلی اولین 
صفحه 1 از 5