عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دستگاه چاپ چهار رنگ
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1396/10/19
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی احمدی
نام فروشنده: معصومیان
تلفن تماس: 04134498269